Boekstart

Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. In samenwerking met consultatiebureaus, bibliotheken en lokale partners worden boekenpakketten binnengebracht in alle gezinnen.

Concreet

  • Wanneer ouders met hun baby van zes maanden naar het consultatiebureau van Kind en Gezin gaan, ontvangen ze een eerste Boekstart-pakket met een boekje en info over voorlezen en de bibliotheek. De vrijwilligers van Kind & Gezin delen dat pakket uit.
     
  • Op vijftien maanden krijgen ze een uitnodiging om een tweede Boekstart-pakket af te halen in Bib Kalmthout.

Waarom?

Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in een boekje kijken versterkt de band tussen volwassene en kind. Het is goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.

Boekstart is een initiatief van Iedereen Leest, in samenwerking met Kind & Gezin en de bibliotheken. In Kalmthout werd Boekstart gelanceerd in mei 2018.