Boek
Nederlands

Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie

+1
Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie
×
Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie

Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie

Economische ethiek vanuit de gedachte dat geld weliswaar zorgt voor welvaart maar, zonder restricties, tegelijkertijd het broodnodige vertrouwen ondermijnt.
Titel
Het geweld van geld : op zoek naar de ziel van de economie
Auteur
Antoon Vandevelde
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2017
288 p.
ISBN
9789401444972 (hardback)

Besprekingen

Een voortreffelijk overzicht van de hoofdthema's van de hedendaagse economische ethiek door auteur Antoon Vandevelde, die filosoof en econoom is. Zelfverrijking, fraude en corruptie domineren in een economisch bestel waarin het geldmotief en het streven naar eigenbelang de overhand weten te krijgen. Aan bod komen de positieve en bedenkelijke kanten van geld (eerste en tweede hoofdstuk), de moeizame en vluchtige samenwerking tussen actoren die uitsluitend handelen vanuit eigenbelang (derde hoofdstuk) en de gevende mens (vierde hoofdstuk). Daarna volgen drie hoofdstukken over de economische ethiek vanuit de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls. In het achtste en laatste hoofdstuk wordt alles samengevat en toegelicht aan de hand van een evenwichtige bespreking van het kapitalisme en het systeem van vrije markt. Erg goed geschreven, treffende casussen en altijd relevante literatuurverwijzingen. Zeer geschikt voor de algemeen geïnteresseerde lezer maar ook voor de deskundige. Een zaken-…Lees verder

Over Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde (1952) is een Belgisch filosoof, econoom en professor emeritus. Hij was als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij was onderzoekscoördinator aan het centrum voor Ethiek, Sociale- en Politieke wijsbegeerte en werd op 10 mei 2006 verkozen als decaan van de faculteit wijsbegeerte. Hij werd opgevolgd in 2013 door Bart Raymaekers.

Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie, waaronder meer in het bijzonder: de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek en de geluksfilosofie.

Enkele belangrijke publicaties

  • Luyten, J., Vandevelde, A., Van Damme, P., Beutels, P. (2011). Vaccination Policy and Ethical Challenges Posed by Herd Immunity, Suboptimal Uptake and Subgroup Targeting. Public Health Ethics, 4 (3), 280-291.
  • Al…Lees verder op Wikipedia