Boek
Nederlands

Autisme in school : een passend aanbod binnen passend onderwijs

Ina Allagonda Van Berckelaer-Onnes (redacteur), Ellen Luteijn (medewerker), Hans Nieuwenstein (medewerker)
+1
Autisme in school : een passend aanbod binnen passend onderwijs
×
Autisme in school : een passend aanbod binnen passend onderwijs Autisme in school : een passend aanbod binnen passend onderwijs
In de reeks:
Theorie en praktijk van het onderwijs aan kinderen met een autismespectrumstoornis.
Titel
Autisme in school : een passend aanbod binnen passend onderwijs
Redacteur
Ina Allagonda Van Berckelaer-Onnes
Medewerker
Ellen Luteijn Hans Nieuwenstein Koen Van Zoest Atie De Ruijter Lindy Ten Raa
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2015
158 p. : ill. + dvd
ISBN
9789461055873 (paperback)

Besprekingen

Vanaf 1 augustus 2014 zullen veel kinderen die nu het (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, gebruik moeten gaan maken van het reguliere onderwijs. Dat zal leerkrachten voor een moeilijke opgave plaatsen, vooral als het kinderen betreft uit het zogenaamde cluster-4 met een autismespectrumstoornissen (ASS) zoals Asperger en PDD-NOS. Die hebben het moeilijk met plannen, organiseren en zich flexibel opstellen. Dat uit zich vaak in taalproblemen. De haalbaarheid van de uit te voeren beleidsmaatregel leidt nog steeds tot felle discussies. De zes auteurs zijn specialisten op hun vakgebied en de eindredacteur is emeritus hoogleraar orthopedagogiek. Na een schets van de achtergronden, de diagnostiek en de leerproblemen van autisten, volgen hoofdstukken met concrete adviezen en voorbeelden waarmee voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en studenten van lerarenopleidingen het begrip 'passend onderwijs' wordt verduidelijkt. Bovendien wordt het gedurende twintig minuten verbeā€¦Lees verder