Boek
Nederlands

15 eeuwen Nederlandse taal

+1
15 eeuwen Nederlandse taal
×
15 eeuwen Nederlandse taal 15 eeuwen Nederlandse taal

15 eeuwen Nederlandse taal

Historisch-taalkundige beschrijving van de ontwikkeling van de Nederlandse taal vanaf de Middeleeuwen tot heden, met speciale aandacht voor invloeden van dialecten, groeps- en vreemde talen, migranten en digitalisering.
Titel
15 eeuwen Nederlandse taal
Auteur
Nicoline Van der Sijs
Taal
Nederlands
Uitgever
[Gorredijk]: Sterck & De Vreese, 2020
256 p. : ill.
ISBN
9789056155346 (paperback)

Besprekingen

In dit taalkundig overzichtswerk beschrijft Nicoline van der Sijs de ontwikkeling van het Nederlands gedurende de laatste vijftien eeuwen. Zij laat zien hoe het Nederlands zich heeft gevormd onder invloed van dialecten, groepstalen, vreemde talen en ontwikkelingen als migratie en digitalisering. Zij heeft aandacht voor taalkundige aspecten, zoals uitspraak, spelling, woordvorming en zinsbouw. Het boek is geen saai wetenschappelijk studieboek, maar een prettig leesbaar taalboek, waarin allerlei eigenaardigheden en heikele punten van het Nederlands (zoals de dt-schrijfwijze) worden verklaard vanuit de historische context. Het boek is geïllustreerd met tientallen kaartjes en grafieken. Allereerst behoren studenten Nederlands tot de lezersdoelgroep, verder iedereen die interesse heeft voor de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse taal zoals die vandaag gesproken wordt. De beschrijving van de ontwikkelingen in de laatste decennia (de invloed van social media) maakt het boek niet alleen …Lees verder