Gebruikersonderzoek

Een grootschalig gebruikersonderzoek nam verschillende bibliotheken in Vlaanderen en Brussel onder de loep. Over heel het land namen maar liefst 45 228 mensen deel aan het onderzoek. Voor Kalmthout vulden zo’n 460 bibliotheekbezoekers de enquête in.

Bib Kalmthout scoort met een totaal van 8,5/10 uitstekend. Omdat het een Vlaams onderzoek is, kunnen we de resultaten vergelijken met de scores van bibliotheken van hetzelfde kaliber. Wat leert het onderzoek ons? Enkele vragen en antwoorden.

Wie gaat er naar de Bib?

Uit het onderzoek blijkt dat de bib meer vrouwelijke dan mannelijke bezoekers heeft. Alle leeftijden tekenen present, al trekt Bib Kalmthout een iets jonger publiek (30-44j) dan vergelijkbare bibliotheken: met zo’n 29% scoren wij daarmee beter dan het gemiddelde in Vlaanderen (22%).

Waarom naar de bib?

Kalmthoutenaren bezoeken de bib toch nog voornamelijk om boeken (99%) en films (43%) te ontlenen. Qua genre vallen vooral spannende boeken, vakantie- en reisboeken en romantische boeken in de smaak, gevolgd door kinder- en jeugdboeken. Opvallend is ook dat vooral strips (36%) de laatste jaren een stevige boost in populariteit hebben gekregen.

Beleving

Sinds de komst van internet en smartphones hebben bibliotheken hun werking grondig hervormd. Waar ze vroeger vooral een centrum van informatie waren, transformeerden ze de laatste jaren naar belevings- en ontmoetingsruimte.

Ook Bib Kalmthout heeft die boodschap begrepen en wordt daar dan ook voor beloond: ongeveer de helft van de bezoekers vindt het gezellig vertoeven in de bib, los van het boeken ontlenen. Zo geeft ongeveer de helft van de bezoekers aan regelmatig een lezing bij te wonen. Ze pikken ook graag tentoonstellingen, een toneelstuk of poëzievoordrachten mee.

Enkele cijfers

Dat de bezoekers tevreden zijn over Bib Kalmthout, mag duidelijk zijn. Enkele cijfers op een rijtje:

  • 91% van de bezoekers is uiterst tevreden over de inrichting van onze bib. Vooral de leeszaal wordt graag bezocht. 89% vindt dat de bib ook uitnodigt om binnen te stappen.
  • Kalmthout scoort qua uitleentermijn (92%), aanbod (87%) nieuwe boeken (75%) en beschikbaarheid (75%) zelfs iets beter dan gemiddeld in vergelijking met andere bibliotheken.
  • 80% van de bezoekers is tevreden met de openingsuren.
  • Bib Kalmthout scoort erg hoog op vlak van dienstverlening: het personeel is vriendelijk (94%), hulpvaardig (95%), bekwaam (95%) en helpt bezoekers ook snel verder (93%).

En de toekomst?

We vroegen ook wat jij zou veranderen, mocht je directeur van de bib zijn. Volgende ideeën kwamen dikwijls terug:

  • E-boeken
  • Andere, ruimere openingsuren
  • Boetes, lid- en uitleengelden afschaffen of goedkoper maken
  • Gezellige, warm verlichte, aparte leesruimtes, -hoekjes of zetels
  • Films: langere uitleentermijn dan de huidige twee weken en gratis ontlening.

De bib neemt die suggesties uiteraard mee in de planning voor de volgende jaren.

Volgende zaken worden bevraagd in de enquête: de tevredenheid met de diensten en het personeel van de bibliotheek, hoe men de bibliotheek gebruikt, wat men juist uitleent en hoe vaak, etc.