Beheersorgaan zoekt nieuwe leden

Nu de nieuwe legislatuur van start is gegaan, wordt ook het beheerorgaan (adviesraad) van de bibliotheek opnieuw samengesteld.

Het beheersorgaan komt minstens twee keer per jaar samen. Het houdt zich vooral bezig met het beleid van de bibliotheek.

Geïnteresseerd? Stuur je kandidatuur naar bibliotheek@kalmthout.be.

Lees meer