Lidmaatschap

 • -18: gratis
 • 18+: 2,50 euro

Geldig voor een periode van 12 maanden.

Duplicaat lenerspas

 • Duplicaat: 2,50 euro
 • eiD als lenerspas: gratis

Leengeld, uitleentermijn (in weken), verlengen (aantal)

 • Boek: gratis voor 4 weken en 1 keer verlengen
 • Luisterboek:  gratis voor 4 weken en 1 keer verlengen
 • Tijdschrift:  gratis voor 4 weken en 1 keer verlengen
 • Taalcursus:  gratis voor 6 weken en 1 keer verlengen
 • Speelfilm / doos:  gratis voor 4 weken en 1 keer verlengen
 • Informatieve film:  gratis voor 4 weken en 1 keer verlengen

Verlengen kan, indien het gewenste item niet door een andere lener is gereserveerd.

Aantal materialen

 • 16+: 20 materialen per lenerspas
 • -16: 10 materialen per lenerspas

Bijkomende vergoeding bij laattijdige inlevering

 • Boek: 0,30 euro / week
 • Luisterboek: 0,30 euro / week
 • Tijdschrift: 0,30 euro / week
 • Taalcursus: 0,30 euro / week
 • Speelfilm / doos: 0,30 euro / week
 • Informatieve film / doos: 0,30 euro / week

De bijkomende vergoeding gaat in op de tweede dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Bij de berekening wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van de bibliotheek.

Rappelkosten

 • Berichten per post: 1 euro
 • Berichten per e-mail: gratis

Bijkomende aanmaningsbrieven en gerechtelijke procedure afhankelijk van de gemaakte kosten.

Verlengkosten

 • Berichten per post: 1 euro
 • Berichten per e-mail: gratis

Reserveringskosten

 • Materialen van onze bibliotheek: gratis
 • Materialen van andere openbare bibliotheek: 2,50 euro
 • Materialen van andere instelling: kostprijs
 • Berichten per post: 1 euro
 • Berichten per e-mail: gratis

Vergoeding zoekgeraakte en kapotte materialen

 • Tijdschriftnummer: 5,00 euro
 • Strip (jeugd): 5,00 euro
 • Strip (volwassenen): 15,00 euro
 • Boek (jeugd): 10,00 euro
 • Boek (volwassenen): 20,00 euro
 • Dvd (jeugd): 10,00 euro
 • Dvd (volwassenen): 15,00 euro
 • Andere: aankoopprijs

Kosten printen en kopiëren

 • A4-formaat zwart/wit: 0,10 euro
 • A3-formaat zwart/wit: 0,20 euro
 • A4-formaat kleur: 0,50 euro
 • A3-formaat kleur: 1,00 euro

Tarieven computergebruik

 • Gebruik internet pc's door leden: gratis
 • Gebruik draadloos wifi op eigen toestel: gratis

Kosten drank

 • Koffie, soep, chocomelk …: 0,50 euro

Retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van Kalmthout op 16 december 2020.